Regulamin

  1. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
  2. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie – należność za całość zarezerwowanego pobytu nie ulega zmianie. Skrócenie pobytu nie upoważnia do zwrotu wniesionej już opłaty.
  3. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 07.00. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych oraz porządkowych na terenie obiektu.
  4. W pokojach mogą przebywać tylko osoby zameldowane.
  5. Używanie urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu pokoju jest zabronione.
  6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia wyposażenia obiektu powstałe w trakcie pobytu z jego winy. Wszelkie usterki prosimy zgłaszać w dniu przyjazdu. Brak zgłoszeń traktowany jest jako „brak usterek”.
  7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy (np. biżuterię, sprzęt elektroniczny) i gotówkę, będącą własnością Gościa, a nie zgłoszoną w depozycie. Depozyt jest bezpłatny ! Informacje o depozycie udzielają pracownicy recepcji.
  8. Na terenie obiektu panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie stosowanie się do niniejszego zakazu skutkować będzie nałożeniem kary porządkowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  9. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. Opłata za zgubienie kluczy wynosi 100 zł.
  10. Udostępniamy parking zabezpieczony systemem monitorowania (ilość miejsc postojowych ograniczona ! ). Goście parkują pojazdy bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy.  W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie tych pojazdów oraz pozostawionego mienia.

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego Gościa, a wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem jego treści. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad zawartych w/w regulaminie.